Jesteś tutaj: Start / Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkoły podstawowej.
(czas trwania 60 min. ; praca indywidualna lub grupa licząca do 5 osób o zbliżonych trudnościach) Główny obszar działania to: praca korekcyjna nad zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym mają na celu pracę nad deficytami rozwojowymi, które w przyszłości mogą przyczyniać się do trudności i niepowodzeń szkolnych. Obejmują one ćwiczenia nad takimi obszarami, jak: doskonalenie funkcji psychomotorycznych, doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej, doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni, usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych oraz ich integracji. Zajęcia mają charakter nauki przez zabawę. Dziecko poprzez zabawę i ruch oraz korzystanie z ciekawych pomocy dydaktycznych doskonali swoje umiejętności we wskazanych powyżej obszarach.
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku szkolnym W przypadku zajęć skierowanych do uczniów z klas I-III skupiamy się na doskonaleniu takich czynności, jak czytanie, pisanie i umiejętności matematyczne. Zajęcia te obejmują także usprawnianie funkcji leżących u podstaw trudności szkolnych. Podczas zajęć podejmowane są ćwiczenia w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, wzrokowych, słuchowych, oraz ich integracji, pamięci, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI mają na celu pracę nad trudnościami w nauce szkolnej. Po pierwsze obejmują pracę nad Zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno – motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ponadto skierowane są do osób mających trudności w opanowania umiejętności czytania i pisania. Zajęcia skupiają się także na wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz przezwyciężaniu skutków niepowodzeń szkolnych, tj. niechęć do nauki, brak motywacji do pracy, utrata wiary we własne możliwości

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu