Jesteś tutaj: Start / Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

Prawidłowy odbiór bodźców sensorycznych to umiejętność, która pozwala odczuwać, porządkować w jedną całość bodźce wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe i smakowe pochodzące z ruchu i grawitacji. Integracja sensoryczna jest podstawą prawidłowego rozwoju mowy, wrażliwości emocjonalnej czy pobudliwości ruchowej.

 

W trakcie terapii Integracji Sensorycznej dziecku dostarczana jest kontrolowana przez terapeutę SI odpowiednia ilość bodźców sensorycznych . Celem terapii SI jest poprawa integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia jak i z jego ciała.

 

Terapię Integracji Sensorycznej poprzedza diagnoza składająca się z wywiadu z rodzicem, obserwacji spontanicznej aktywności dziecka, obserwacji klinicznej, specjalistycznych testów. Terapeuta Integracji Sensorycznej musi posiadać certyfikat uprawniający go do przeprowadzenia diagnozy i terapii dziecka.

 

Zaburzenia Integracji Sensorycznej współwystępują z innymi nieprawidłowościami w rozwoju, m. in. są to zaburzenia zachowania, nadruchliwość z deficytem uwagi, zaburzenia emocjonalne, problemy w kontaktach społecznych.

 

Metoda Integracji Sensorycznej bądź jej elementy skierowana jest do dzieci z:
– trudnościami w uczeniu się,
– zaburzeniami rozwoju komunikacji w zakresie mowy czynnej i biernej,
– dysleksją,
– nadruchliwością  i problemami w koncentracji uwagi,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,
– zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
– niepełnosprawnością intelektualną,
– niektórymi zespołami genetycznymi.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia nppp.nadzieja@gmail.com lub pod nr telefonu 797907146

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu