Jesteś tutaj: Start / Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

 

Emilia Siwik
Logopeda, terapeuta zajęciowy, muzyk wokalista. Pracuję w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie. Prowadzę terapię logopedyczną dla dzieci i młodzieży, głównie wokalistów, także instrumentalistów grających na instrumentach dętych (flety, trąbki, oboje, klarnety, puzony), którzy wymagają pracy z ciałem, oddechem. W pracy wykorzystuję techniki oddechowe, emisyjne m. in. technikę Aleksandra. Współpracuję z wydziałem Logopedii na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim.
e-mail: emiliasiwik.poradnianadzieja@gmail.com 

 

 

Joanna Myślak – Orzechowska
Nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego z 10 – letnim stażem. Oligofrenopedagog i certyfikowany diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej. W Poradni prowadzę terapię integracji sensorycznej łącząc ze sobą wiedzę i doświadczenie pedagogiczne z moimi pasjami jakimi jest praca z dziećmi, przyroda oraz zachowanie sprawności fizycznej. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie w opracowywaniu planu terapii, tak aby jak najlepiej wspomagać jego rozwój.
e-mail: jmo.poradnianadzieja@gmail.com

 

 

Katarzyna Wawrzynkowska
Pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Pracą terapeutyczno-diagnostyczną zajmuję się od 2007 roku. W poradni prowadzę terapię neurologopedyczną i terapię Integracji Sensorycznej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzoną artykulacją, afazją dziecięcą, dzieci z nieprawidłową organizacją wrażeń sensorycznych. W pracy kieruję się zasadą, że dziecko odbiera świat wielozmysłowo, dlatego łączę wiedzę z zakresu integracji sensorycznej, logopedii a także pedagogiki. Staram się dobierać metody terapeutyczne odpowiednie do potrzeb dziecka, jego poziomu funkcjonowania i możliwości.
e-mail: wawrzynkowska.k@gmail.com

 

Patrycja Osowska
Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyłam studia magisterskie o specjalnościach pedagogika – terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego oraz pedagogika – wczesna edukacja. Od września 2016 roku pracuję jako terapeuta pedagogiczny w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, gdzie prowadzę zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas 1- 6 oraz zajęcia dla uczniów zdolnych. Prowadzę terapię indywidualną i grupową dla dzieci mających trudności z nauką pisania, czytania, nabywania umiejętności matematycznych oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu pracy nad grafomotoryką dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukończyłam także szkolenie Integracji Bilateralnej. Praca terapeuty jest dla mnie początkiem drogi zawodowej, ale jednocześnie ogromną pasją, dlatego sukcesywnie staram się rozwijać swoje umiejętności i doskonalić warsztat pracy.
e-mail: patrycja.osowska.poradnia@gmail.com

 

Magdalena Polakowska
Psycholog, psychoterapeuta. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie psychoterapii. Ukończyła pierwszy stopień studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych, a także kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Nadal kształci się w tym nurcie terapii. Prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci, a także konsultacje dla rodziców.
e-mail: m.polakowska.poradnia@gmail.com

 

Paweł Bodzon
Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, mgr nauk o rodzinie – mediator pojednawczy. Pracą z dziećmi i młodzieżą zajmowałem się już na studiach prowadząc młodzieżowe grupy rozwojowe i obozy adaptacyjne dla studentów. Przez ostatnie lata realizowałem warsztaty profilaktyczno-wychowawcze prowadzone metodą dramy dla dzieci i młodzieży, oraz prowadziłem szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli.
W Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzeniem grup socjoterapeutycznych, psychoterapią indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz mediacjami pojednawczymi w rodzinie.
Pełnię funkcję dyrektora Poradni.
bodzon-psychoterapia.pl
e-mail: nppp.nadzieja@gmail.com

 

Współpracuje z nami również:

Andrzej Prószyński
Radca Prawny. Ukończyłem wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując w roku 2007 tytuł magistra prawa. Współpracowałem z kancelariami radców prawnych w Olsztynie, organizacjami pożytku publicznego (NGO), Urzędem Miasta Olsztyn oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
Od 2010 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, po zdanym egzaminie radcowskim w 2013 roku,  zostałem wpisany na listę radców prawnych OIRP w Olsztynie pod nr OL-1480.
Moja działalność opiera się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu pomocy prawnej oraz na przestrzeganiu zasad etyki wykonywanego zawodu radcy prawnego.
Nadrzędnym moim celem  jest skuteczne doradztwo oraz pełne zaangażowania reprezentowanie interesów Klienta.
porady-prawne.olsztyn.pl
e-mail: biuro@radca-olsztyn.net

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu