Jesteś tutaj: Start / Mediacje pojednawcze

Mediacje pojednawcze

Mediacje pojednawcze skierowane są do małżeństw w sytuacji separacji, w trakcie podejmowania decyzji o rozwodzie lub gdy znalazły się na takim etapie w swoim małżeństwie, kiedy przebywanie ze sobą jest bardzo trudne lub wydaje się niemożliwe. Mediacje to procedura pośredniczenia w sporze poprzez niezależną osobę – mediatora. Jest to droga pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów, gdzie strony konfliktu przy pomocy pośrednika poszukują wspólnego, satysfakcjonującego rozwiązania.

mediacje_rozwódZASADY MEDIACJI:

1. DOBROWOLNOŚĆ
Strony same decydują o przystąpieniu do mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

2. AKCEPTOWALNOŚĆ
Strony wyrażają zgodę na mediatora i mediacje.

3. POUFNOŚĆ
Każda ze stron, jak również mediator, mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie mediacji.

4. BEZSTRONNOŚĆ
Mediator nie zajmuje stanowiska żadnej ze stron konfliktu.
Nie ocenia i nie doradza.

5. NEUTRALNOŚĆ
Mediator nie osądza i nie ocenia rozwiązań, ale pomaga je ukonkretnić.
Decyzje związane z rozwiązaniem konfliktu podejmują strony, gdyż to one są jego właścicielami.

6. SZACUNEK
Wyrażany m.in. poprzez wysłuchiwanie do końca wypowiedzi drugiej strony, oraz niestosowanie wulgaryzmów.

7. UGODA
Strony przystępując do mediacji powinny być świadome, że celem mediacji jest wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obydwie strony.

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu