Jesteś tutaj: Start / Kontakt / Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW NIEPUBLICZNEJ PORADNI NADZIEJA

 

            Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1, z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

  • Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nadzieja w Olsztynie. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 11 w Olsztynie, 10-456,
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe, oraz rozporządzeń dotyczących funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych osobowych realizacja usług zgłaszanych we wniosku będzie niemożliwa,
  • Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci przechowywane będą przez okres 50 lat w Archiwum Zakładowym,
  • odbiorcami danych osobowych Państwa i Państwa dzieci w zależności od świadczonych usług będą SIO, ODPN, Wydział Edukacji Miasta Olsztyna, Biuro rachunkowe „Amadeusz” z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 15 pok. 18,
  • przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
  • Dane Państwa i Państwa dzieci nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
  • Dane Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
  • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu