Jesteś tutaj: Start / Grupy wsparcia i rozwoju

Grupy wsparcia i rozwoju

W Poradni organizowana jest grupa rozwojowa dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców o charakterze superwizyjnym.

Grupa składa się z ok 10 osób, które spotykają się raz w miesiącu.

Prowadzący pracuje z grupą w oparciu o metodę Balinta, gdzie uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami opisując trudności dotyczące aspektu relacyjnego w wykonywanej pracy. Pozostali uczestnicy mogą odnieść się do refleksji, pogłębiając tym samym rozumienie.
Może odnosić się do pojedynczej relacji z dzieckiem czy dorosłym, a także do całej grupy.

Odniesienie często trudnego przeżycia emocjonalnego do teorii psychologii rozwojowej i paradygmatu psychodynamicznego pozwala lepiej zrozumieć sytuację, swoją rolę i zachowanie obu stron.

Zgłoszenie zawierające Imię, Nazwisko, kontakt (e-mail, nr telefonu) i etap edukacyjny (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła ponadgimnazjalna) należy zgłosić telefonicznie, pod nr 797 907 146, lub mailowo nppp.nadzieja@gmail.com

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu