Jesteś tutaj: Start / Dodatkowe zajęcia pedagogiczne

Dodatkowe zajęcia pedagogiczne

Zajęcia integracyjno – adaptacyjne Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów rozpoczynających naukę szkolną, mających trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych, wdrożeniem do zasad obowiązujących w społeczności przedszkolnej/ szkolnej. Zajęcia opierające się pedagogikę zabawy. Zajęcia odbywają się w małych grupach i ich głównym celem jest integracja poprzez wspólne zabawy (konstrukcyjne, sensoplastyczne, tańce i pląsy – zabawy przy muzyce). Dziecko uczy się współdziałać, otwierać na relacje rówieśnicze, podnosi wiarę we własne umiejętności i doskonali umiejętności społeczne. Zajęcia trwają 60 minut, odbywają się w małych grupach 5-8 osób.

Rozwijanie twórczego myślenia dziecka – Zajęcia przewidziane dla dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz dzieci w młodszym wieku szkolnym (5 – 8 lat), u których zauważa się ponadprzeciętne zdolności i  umiejętności. Według prof. H. Gardnera możemy mówić o kilku rodzajach inteligencji, które posiada każdy człowiek, mowa tu o inteligencji logiczno-matematycznej, językowej, przyrodniczej, muzycznej, przestrzennej, cielesno – kinestetycznej, interpersonalnej oraz intrapersonalnej. Celem proponowanych zajęć jest oferowanie uczestnikom takich rodzajów aktywności, aby podejmowane działania były polem integracji wyżej wymienionych inteligencji a zarazem służyły rozwojowi dziecka, podnoszeniu jego potencjałów oraz rozwijania twórczego myślenia. Zajęcia trwają 60 minut i przeznaczone są dla grupy liczącej około 8 osób. Każde spotkanie skupione jest wokół określonej tematyki np. „KOSMOS”, a jego przebieg tak organizowany, aby angażować wszystkie typy inteligencji  i  dać dziecku możliwość zdobywania i wykorzystywania wiedzy w tzw. działaniu.

Wspólna zabawa z rodzicem jako forma wsparcia rozwoju dziecka – Zajęcia przeznaczone głównie dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz dzieci ze starszych grup przedszkolnych. W zajęciach uczestniczą rodzice wraz z dziećmi i mają one charakter warsztatowy. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, których dzieci korzystają z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i którzy chcieliby wiedzieć jak wspomagać dodatkowo rozwój swojego dziecka poprzez pracę w domu. Zajęcia te skierowane są ponadto do rodziców, którym trudno jest nakłonić swoje pociechy do nauki w domu. Zajęcia mają charakter twórczej współpracy dziecka i rodzica. Oferują one ciekawe i atrakcyjne sposoby uczenia się, tzw. nauka przez zabawę. Rodzic po pierwsze uzyskuje wskazówki, jak uatrakcyjnić naukę dziecka w domu, a po drugie dowiaduje się, w jaki sposób zabawy, ćwiczenia i inne codzienne domowe aktywności usprawniają funkcje rozwojowe jego dziecka. Prezentowane zabawy, ćwiczenia i inne formy aktywności wspierają rozwój dziecka i mogą zapobiegać ewentualnym trudnościom szkolnym.  (zajęcia dla dzieci starszych 5-9 lat z udziałem rodziców, 60 minut, do 12 uczestników)

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu