Jesteś tutaj: Start / Badania dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Badania dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

Jak przebiega badanie?

Aby zdiagnozować  dysleksję i inne specyficzne trudności w uczeniu potrzebny jest dosyć długotrwały proces (ok. 4-5 godzin podzielonych na 2 spotkania), ponieważ wymaga dokładnego zbadania przez psychologa i pedagoga poziomu rozwoju wielu złożonych procesów poznawczych, które biorą udział w procesie czytania i pisania, a także określenia, w jakim stopniu uczeń odbiega w zakresie tych umiejętności od normy wiekowej. Badamy m.in.:

 • poziom inteligencji ogólnej,
 • pamięć wzrokową i słuchową,
 • percepcję wzrokową i słuchową,
 • koordynację wzrokowo-ruchową,
 • sprawność manualną,
 • lateralizację,
 • koncentrację uwagi,
 • cechy osobowości i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

Badanie składa się z dwóch części: spotkania z psychologiem i pedagogiem, przeprowadzone mogą być w dowolnej kolejności. Pierwsze spotkanie diagnostyczne rozpoczyna się od wspólnej rozmowy dziecka i rodzica ze specjalistą, podczas której zbieramy informacje istotne dla rozpoznania danej trudności (m. in. na temat przebiegu rozwoju oraz stanu zdrowia dziecka).

Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy. Większość dzieci, także tych starszych, ocenia później badanie jako fajną zabawę. Czas spotkania (zależnie od przypadku i wieku potrzeba go od 1,5 do 2,5 godzin) mija szybko, bo różnorodność zadań sprawia, że dzieci nie nudzą się i nie męczą.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów. Także te zadania dobrane są tak, by dziecka nie znudzić i nie zmęczyć.

Badania prowadzimy z wykorzystaniem testów kwestionariuszowych, które w sposób obiektywny wskazują poziom nasilenia trudności.

Po każdym etapie badań dziecko i rodzic informowani sa o wstępnych wynikach. Jest to również moment na wyjaśnienie wątpliwości rodzica i zadanie pytań.
Ostatnim elementem badania jest sformułowanie szczegółowej diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazania, jakie sfery należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć. Na jej podstawie wydajemy rodzicom pisemną opinię, którą dostarczają oni szkole.

Co trzeba przygotować?

Po umówieniu się prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

 • opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego (formularz do pobrania tutaj), lub wychowawcę klasy,
 • pracy pisemnej napisanej odręcznie,
 • przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
 • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
 • dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie)

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu