Jesteś tutaj: Start / Wydarzenia / Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców

Zapraszamy rodziców i wychowawców na spotkania warsztatowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje wychowawcze w certyfikowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programie pt.: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
Cykl 10ciu, cotygodniowych spotkań będzie prowadzony przez pracowników Niepublicznej Poradni Nadzieja w Olsztynie w II semstrze roku szkolnego 2017/18.

Zgłoszenia – imię, nazwisko prosimy przesłać na adres mailowy: nppp.nadzieja@gmail.com 


Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla osób, które pragną prawidłowo kształtować swoje relacje z dzieckiem lub wychowankiem, chcą lepiej się z nim komunikować i poznać jego potrzeby. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Uczestnictwo w warsztatach jest również okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą i wzajemnej wymiany doświadczeń. 

„Wychowywać to kochać i wymagać”
(Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców) 

Adresaci programu
• rodzice
• nauczyciele, wychowawcy
• katecheci, duszpasterze, siostry zakonne
• pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci
• profesjonaliści zainteresowani tematyką warsztatów
• osoby, którym zależy na dobrym porozumiewaniu się z innymi

Cele zajęć:
• wspieranie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych, wychowawczych, w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
• nauka umiejętności dialogu i kształtowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu
• nabywanie umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych
• budowanie więzi rodzic– dziecko
• doskonalenie umiejętności porozumiewania się z dziećmi
• refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi
• wymiana doświadczeń

 

Organizacja:

– cykl 10 spotkań trwających ok 3 h
– liczebność grupy 12-15 osób
– metoda pracy – warsztatowa
– przyjazna i bezpieczna atmosfera
– dwóch prowadzących 

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz I. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. wg programu Joanny Sakowskiej poświęcona jest tematyce budowanie relacji dorosły – dziecko. W obrębie tego tematu realizowane są następujące treści:

  • o wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • o rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • o aktywne, wspierające słuchanie,
  • o motywowanie dziecka do współdziałania,
  • o modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • o uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • o wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • o budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • o konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Inwestycja:
30 zł/spotkanie płatne przed rozpoczęciem warsztatów

Kontakt

tel. 797 907 146

nppp.nadzieja@gmail.com

Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

Przejdź do kontaktu